> Muut opinnot > Ammattistartti

Ammattistartti - ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmentava koulutus

Tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät ammatillisessa koulutuksessa tarvittavat perustiedot ja – taidot ja tukea kehittyäkseen vastuulliseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Koulutuksella tuetaan ja ohjataan peruskoulun suorittaneita nuoria siirtymään jatko-opintoihin ja vähennetään keskeyttämisiä opintojen alussa. Koulutus kestää 20-40 ov opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta riippuen ja sen suorittaneet opiskelijat ovat oikeutetut yhteishaussa 3 lisäpisteeseen.

HUOM! Opiskelijalla on samat opintososiaaliset etuudet kuin tutkintoon johtavassa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Ketkä voivat opiskella ammattistartilla?

Perusopetuksen oppimäärän suorittaneet nuoret,

- joilla ei ole selkeää käsitystä ammatinvalinnastaan.
- jotka tarvitsevat tukea ammatilliseen koulutukseen
  hakemiseen ja opinnoista suoriutumiseen.
- jotka ovat keskeyttäneet tai keskeyttämässä toisen
  asteen opinnot.

Miten ammattistartissa opiskellaan?


Opiskelumuodot:

- ryhmäopetus (työelämään, ammatteihin ja koulutukseen
  perehtymistä, opiskelu- ja elämäntaitojen hallintaa)
- ammatilliseen perustutkintoon sisältyvien opintojen
  suorittaminen
- säännöllinen yksilöohjaus
- tutustumiskäynnit: ammattipäivät, toimipisteiden
  yleisesittelyt, yritysvierailut
- tutustuminen ammatilliseen
  peruskoulutukseen/koulutuskokeilu: opiskelijan
  tutustumisjakso valitsemansa alan ryhmässä
- työelämään tutustuminen/ työssä oppiminen: opiskelijan
  tutustumisjakso valitsemansa alan yrityksessä
- peruskoulun arvosanojen korottaminen itsenäisesti
  suorittamalla

Aloituspaikat 2009-2010, 14 opiskelijaa/ryhmä

- Koivistontien toimipiste, Koivistontie 31, 33820 Tampere
- Kangasalan toimipiste, Sahalahdentie 22, 36270
  Kangasala

Hakeminen

Ammattistartille voi hakea 3.8.2009 alkaen. Ammattistartin toiminta alkaa 24.8.2009.

Hakulomake

Palauta hakemus:
Pirkanmaan ammattiopisto, Sonja Ahonen
Koivistontie 31, 33820 Tampere

Lisätietoja

Koivistontien toimipiste, Tampere

koulutuspäällikkö Sisko-Liisa Sillanpää, puh. 050 441 8815
opettaja Sonja Ahonen, puh. 040 779 9022
opettaja Piia Saarinen, puh. 050 336 4486

Tulosta Ammattistartin esite.Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma