> Ammattiosaamisen näyttö

Ammattiosaamisen näyttö

Ammattiosaamisen näyttö on ammattiopiston ja työelämän yhdessä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi, joka on osa opiskelija-arviointia. Näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opintojen tavoitteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Jokaisen ammatillisen opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen tulee osoittaa ammattiosaamisen näytöllä, joka toteutetaan työssäoppimisen yhteydessä (ensisijaisesti) tai oppilaitosnäyttönä. Opintokokonaisuuksien näytöt voidaan myös yhdistää.

Näyttöjen järjestämisessä ja arvioinnissa sovelletaan kansallisia näyttöaineistoja.

Yrityksille ja kotiväelle on laadittu seuraavat ohjeet ammattiosaamisen näytöistä:

- ohje ammattiosaamisen näytöistä yrityksille

- ohje ammattiosaamisen näytöistä kotiväelleHakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma