> Tutkintoalat > Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Audiovisualisen viestinän perustutkinto antaa perustaidot alan assistenttitason työtehtäviin, jotka liittyvät graafiseen viestintään: viestintätuotteiden suunnitteluun, toteuttamiseen, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiviestintään.

Audiovisuaalisen alan osaamisvaatimuksiin kuuluu erilaisten viestintä- ja ilmaisutaitojen lisäksi tietotekniikan perustiedot ja -taidot: tietokoneiden, oheislaitteiden sekä ohjelmien ja sovellusten käytön hallinta. Tämän lisäksi vaaditaan esteettistä näkemystä ja kulttuurihistorian tuntemusta. Toiminta erilaisissa tuotantoympäristöissä ja tiimeissä edellyttää yhteistyökykyä, mutta myös itsenäistä otetta ratkaisuja tehtäessä. Lisäksi alalla vaaditaan hyviä kielellisiä valmiuksia, tärkeimpinä äidinkieli ja englanti.


Media-asistentin opinnot painottuvat printtimedian ammattiaineisiin, joita ovat mm. erilaiset suunnittelutaidot, typografia, kuvankäsittely, kuvittaminen ja julkaisun valmistus. Uusmedian puolelta saat perustiedot multimediasta, videotyöstä ja verkkojulkaisusta. Opintoihin sisältyy myös puoli vuotta työssäoppimista. Opiskelu tapahtuu Mac-ympäristössä uusinta tekniikkaa hyödyntäen.

Tutkintoalalla pääsee työskentelemään Taitokatu-osuuskunnassa. Osuuskunnassa voi harjoitella yrittäjyyttä, markkinointia ja tiimityötaitoja. Tutkinnon suoritettua on valmiudet työskennellä erilaisissa työtehtävissä media-alan yrityksissä ja on valmiudet myös oman yrityksen perustamiseen. Opinnot antavat myös vahvan pohjan jatko-opinnoillesi esim. ammattikorkeakouluihin.

Opiskelukustannuksia kertyy jokaisena vuotena ja ne painottuvat ensimmäiselle vuodelle, jolloin ne ovat ammattialakohtaisesti 100-500 €.

Hankintaohje opiskelijalle

Lisätietoja opinnoista
Koulutuspäällikkö
Tero Tuominen puh. 050 309 6404

Tutkintoalan toimipiste

Lempäälän toimipiste Hakeminen

Seuraava haku: kevään 2010 yhteishaku.

Koulutukseen on pääsykoe 6.5.2010.

Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma