> Tutkintoalat > Elintarvikealan perustutkinto

Elintarvikealan perustutkinto

Kangasalan toimipisteessä elintarvikealan perustutkinossa on kaksi eri koulutusohjelmaa. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat elintarvikkeiden valmistaja ja leipuri-kondiittori. Elintarvikealan osaajia tarvitaan elintarvikkeiden tuotannossa, logistiikassa, myynnissä, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä sekä myös yrittäjänä.

Opetustilamme ja -laitteemme sekä opetuksen taso ovat ajanmukaiset. Elintarvikealalla edellytetään hyvää elintarvikehygienian ja työturvallisuuden tuntemusta, asiakaspalvelu- ja markkinointitaitoja sekä yhteistyökykyä ja joustavuutta. Elintarvikealan perustutkinto voidaan suorittaa myös pienryhmässä.

Leipuri-kondiittorit valmistavat erilaisia leipomo- ja konditoriatuotteita. Koulutuksessa korostetaan kädentaitojen hallintaa, teknologiaosaamista sekä erilaisten leipomo- ja konditoriatuotteiden valmistamista. Koulutus antaa valmiudet toimia sekä käsityövaltaisessa, että automatisoidussa tuotannossa. Leipomoalan koulutusohjelman suorittaneella on valmiudet toimia leipuri-kondiittorina sekä pienissä että keskisuurissa leipomoissa ja konditorioissa, teollisuusleipomoissa, paistopisteissä ja kahvila-konditorioissa.

Elintarviketeknologian koulutusohjelmassa perehdytään elintarvikkeiden teollisiin valmistusmenetelmiin, erilaisiin prosesseihin ja niiden hallinnassa tarvittaviin tietoihin. Koulutusohjelma antaa perusvalmiudet työskennellä alan monipuolisissa tuotantotehtävissä. Koulutuksen aikana perehdytään raaka-aineiden valintaan, elintarvikkeiden valmistukseen ja pakkaukseen sekä varastointiin. Tutkinnon suorittanut elintarvikeiden valmistaja osaa arvioida omaa työtään ja tuotteiden laatua omavalvonta- ja työsuojeluohjeita noudattaen.

Tutustu ammattiopiston opetussuunnitelman elintarvikealan perustutkinnon tutkintokohtaiseen osaan.

Opiskelukustannuksia kertyy jokaisena vuotena ja ne painottuvat ensimmäiselle vuodelle, jolloin ne ovat n. 400 €.

Tutkintoalasta vastaava
Koulutuspäällikkö
Ari Holsti puh.
050 441 8812

Lisätietoja opinnoista
Opinto-ohjaajat

Tutkintoalan toimipiste
Kangasalan toimipisteHakeminen

Seuraava haku: kevään 2011 yhteishaku.
Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma