> Muut opinnot > Erityisopetus

Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen tukeminen tutkinnon suorittamiseksi ja työelämään sijoittumiseksi. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan opiskelijan omien tavoitteiden, persoonallisuuden, oppimisvalmiuksien ja elämäntilanteen huomioimista opintoja suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa.


Integroitu erityisopetus

Pirkanmaan ammattiopistossa opiskelijat, joille opetus annetaan erityisopetuksena voivat opiskella integraatioon perustuen kaikilla tutkintoaloilla samoissa ryhmissä muiden kanssa. Heidän opintonsa suunnitellaan yksilöllisesti ja heille järjestetään erityisiä tukitoimia henkilökohtaisten ammatillisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisopetusta ja erityistä tukea antavat erityisopettajat, erityisohjaajat, opettajat, opinto-ohjaaja, kuraattori ja koko henkilökunta.

Yhteystiedot: Marita Hietanen 050 395 8925


Pienryhmät

Pienryhmämuotoinen erityisopetus soveltuu nuorille, jotka tarvitsevat erityistä tukea opinnoissaan ja/tai niille nuorille jotka ovat suorittaneet perusopetuksen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Pienryhmien tarkoituksena on tukea opinnoissaan opiskelijoita, joilla on vaikeuksia työskennellä suurissa ryhmissä. Pienryhmän koko on 12 opiskelijaa.

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Se tehdään yhteistyössä opiskelijan, hänen huoltajansa ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Opintojen tavoitteena on ammatillinen perustutkinto. Opinnot kestävät kolme vuotta ja siihen sisältyy työssäoppimista alan yrityksissä yhteensä n. 25 - 30 opintoviikkoa.

Koulutukseen haku tapahtuu joustavalla valinnalla yhteishaussa ja lisäksi hakijoille järjestetään mahdollisesti haastattelu ennen valintaa.

Pirkanmaan ammattiopistossa pienryhmiä toimii catering-, auto- ja kiinteistönhoidon aloilla.


Yhteystiedot:

Catering:
Sirpa Vuolle 050 364 5639

Auto:
Pekka Niemi 050 581 0411
Sami Päivärinta: 050 593 6243

Kiinteistönhoito:
Jari Ketola 050 369 9336


Lisätietoja opiskelijoiksi valituille

Vapaat opiskelupaikat

Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma