> Opiskelijalle > Kansainvälisyys

PIRKOssa on aktiivista kansainvälistä toimintaa

PIRKOn kansainvälinen toiminta perustuu toimivaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöverkostoon.Kansainvälisyystoiminnan ytimen ovat perinteisesti muodostaneet erilaiset projektit, joiden puitteissa tehdään opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijavaihtoa ja solmitaan yhteyksiä ulkomailla toimiviin oppilaitoksiin. Yhteistyökumppaniverkosto laajenee yhä kauemmaksi; kaukaisimmat kohdemaat ovat Australiassa ja Kiinassa saakka. 

Helmikuussa 2010 PIRKO aloittaa hotelli- ravintola- ja kulttuurialan opiskelijavaihdon Australiaan ”Bridge Between Global Industries” -opetussuunnitelmien yhtenäistämishankkeen puitteissa. 

Hankkeen tavoitteena on, että Suomeen tulee Australiasta kymmenen opiskelijaa kaksi kertaa vuodessa ja että PIRKOsta lähtee puolestaan saman verran Australiaan matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä audiovisuaalisen viestinnän opiskelijoita. Hankkeessa ovat Suomen lisäksi mukana Hollanti ja Italia.

PIRKO toimii myös yhteistyössä Kiinan arvostetuimpien ammatillisten oppilaitosten kanssa. Yhteistyö pohjautuu Suomen Opetushallituksen ja Jiangsun maakunnan sekä Pirkanmaan koulutuskonsernin, Suzhoun kaupungin opetustoimen ammatillisen osaston sekä paikallisen ammatillisen oppilaitoksen kanssa tehtyihin sopimuksiin. Mukana on myös Turun ammatti-instituutti.

 PIRKOn ja Suzhoun välinen opiskelijavaihto alkoi helmikuun lopussa 2009, jolloin kiinalaisia kone-, automaatio- ja metallialan opiskelijoita saapui PIRKOon. 

Kaupan ja hallinnon sekä matkailun alalla toimii BE-CULT eXTeND – kehittämishanke, joka on jatkoa BE-CULT-hankkeelle. Projektin tavoitteena on kielellisen ja kulttuurisen verkkopohjaisen pelillisen oppimisympäristön tuottaminen yhdeksällä eri kielellä eri ammattialoille. Hankkeessa on Suomen lisäksi mukana seitsemän maata; Saksa, Ranska, Alankomaat, Italia, Turkki, Espanja ja Viro.

PIRKOssa toimivia muita kansainvälisiä hankkeita ovat mm. Mapping the Future -opiskelijavaihto, APC2 -opiskelijavaihto ulkomailla, Oppisopimuskoulutuksen Pro Apprenticeship -opiskelijavaihto, Comenius apuopettaja- asiantuntijavaihto, sosiaali- ja terveysalan Baltian ja Pohjoismaiden yhteinen NOBA-hanke sekä Grundtvig Catalogue Course -asiantuntijaliikkuvuus-hanke. 

Pirkon sosiaali- ja terveyssektori on ollut vastuussa KV-SOTENET-verkoston koordinoinnista ja hallinnoinnista jo vuodesta 2001. Verkostoon kuuluu 9 kansallista ja 14 ulkomaista sosiaali- ja terveysalan oppilaitosta. Tavoitteena on työssäoppimisen ja ammatttiosaamisen näyttöjen sekä ammatillisen koulutuksen (ECVET) suoritusten ja tutkintojen siirtojärjestelmän kehittäminen Euroopan Unionin alueella.

Eräs mielenkiintoinen osa-alue on ollut jo useita vuosia jatkunut Ghana-yhteistyö. Opiskelijoilla on ollut mahdollisuus työskennellä Ghanassa batiikki-, lasihelmi- ja puutyöpajoissa sekä kultasepän pajassa.  Kulttuurialan opiskelijat ovat saaneet työssäoppia muiden muassa Italiasta, Unkarista, Kreikasta, Irlannista, Saksasta, Uudesta Seelannista, Mongoliasta ja Ghanasta.
Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma