> Tutkintoalat > Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Käsi- ja tai deteolisuusalan perustutkinossa suunnitellaan, valmistetaan ja korjataan asiakkaille tuotteita elinympäristöön, sisustukseen ja vaatetukseen. Artesaaniksi valmistuu tuotteen suunnittelun ja valmistuksen sekä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelmista.  Artesaani osaa valmistaa tuotteen alusta loppuun. Kädentaitojen lisäksi alan ammateissa tarvitaan luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä hahmottaa visuaalista ympäristöä. Niinpä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen ovat oleellinen osa tuotteiden valmistusta ja ympäristön rakentamista. Artesaanin toiminnassa tärkeää on taloudellisuus, tuottavuus ja asiakaslähtöisyys.

Verkostoitunut pienyritystoiminta sekä alihankintatyö edellyttävät erikoistumista, panostusta tuotekehitykseen sekäyhteistyöhön. Alalta valmistuneet toimivat monissa ammateissa valmistus-, korjaus-, huolto-, palvelu- ja ohjaustehtävissä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina.Tutkintoaloilla pääset työskentelemään Taitokatu-osuuskunnassa. Osuuskunnassa voit harjoitella yrittäjyyttä,markkinointia ja tiimityötaitoja.

Tutkinto antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin mm. ammattikorkeakouluihin.

Artesaani, tilasomistus
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma (artesaani, tilasomistus) antaa perusvalmiudet mm. sisutustekstiilien ompeluun, puun ja muovin työstöön, keramiikan muotoiluun jne. Esteettistä luovaa suunnittelua ja toteutusta opiskellaan yhteistoiminnallisten oppimisen menetelmillä. Asiakaslähtöiset projektityöt kuten esim. stailaus, sisustaminen, messu- ja näyttelyrakentaminen antavat mahdollisuuden harjoitella yrittäjyyttä oppilaitoksessa toimivan Yrityshautomon opastuksella. Tilasomistusalan artesaanit sijoittuvat mm. kaupan palvelukseen markkinoinnin alalle sekä erilaisten palveluiden suunnittelijaksi ja toteuttajaksi.

Artesaani, sisustuspuuseppä
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma (artesaani, sisustuspuuseppä) antaa perustiedot ja -taidot sisustusrakentamisesta sekä sisustuselementtien suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta. Opinnot sisältävät tuotteiden (esim. huonekalujen) valmistusta ja pintakäsittelyjä, kuiva- ja märkätilojen (esim. keittiö, sauna) laatoitusta ja tapetointia. Opiskelusta osa tapahtuu asiakastyökohteissa, messuilla ja alan yrityksissä. Ammattiaineita ovat mm. toteuttamisen suunnittelu, palvelun toteuttaminen sekä valinnaisina opintoina esim. sisustustyö ja stailaus.

Sisustuspuusepänalan artesaanina voit toimia itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen palveluksessa monenlaisissa työtehtävissä, jotka vaativat suunnittelu- ja/tai valmistustaitoja. Opinnot antavat vahvan pohjan jatko-opinnoille mm. ammattikorkeakouluihin.

Artesaani, vaatetus
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma (artesaani, vaatetus) antaa vahvat tiedot ja taidot vaatteiden suunnittelusta, kaavoituksesta ja valmistuksesta. Vaatteita valmistetaan sekä ommellen että neuloen. Opinnoissa käytetään luovasti ja monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja yhdistellään erilaisia tekniikoita persoonallisten tuotteiden aikaansaamiseksi. Muodin ja trendien seuraaminen ja soveltaminen ovat oleellinen osa opiskelua. Asiakaspalveluun sekä yrittäjyyteen perehdytään mm. erilaisten projektien ja työssäoppimisen kautta. Vaatetusalan artesaanit sijoittuvat erilaisiin valmistus-, korjaus- ja myyntitehtäviin. Opiskelu antaa myös valmiuksia ryhtyä yrittäjäksi. Tutkinnon suorittamisella saa hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

Artesaani, koru- ja metallituotevalmistus
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma (artesaani, koru- ja metallituotevalmistus) antaa tietoa metallin käsittelystä eri menetelmillä. Tutkinnossa opitaan valmistamaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen pien- ja käyttöesineitä, koruja erilaisista metalleista sekä korjaamaan metallituotteita. Opinnot koostuvat ammattiaineista, joita ovat mm. tuotevalmistus, suunnittelu, materiaalioppi sekä korunvalmistustekniikat. Esimerkkeinä opiskeltavista työtekniikoista ovat alipainevalu- ja hiekkavalutekniikka, metallin pakotus eri tekniikoin, levytyötekniikat, alan liitostekniikat, lastuavan työstön ja taonnan perusteet sekä erityistekniikoina mm. mokumegane, lasityötekniikat sekä emalointi. Tutkintoalalla saa hyvät ammatilliset perustiedot ja –taidot, valmiuksia yrittäjyyteen ja jatko-opintoihin. Oppilaitoksessa toimii osuuskunta, johon halukkaat opiskelijat voivat liittyä ja saada näin kokemusta yrittäjyydestä jo opiskeluaikana. Työssäoppimisjaksoilla pääsee tutustumaan alan työelämään ja yrittäjyyteen.

Artesaani, huonekalupuuseppä
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma , huonekalupuuseppä antaa perustiedot tuotteiden suunnittelusta, valmistuksesta ja materiaalien tuntemuksesta sekä markkinoinnista ja yrittäjyyteen orientoitumisesta. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja valmistaa erilaisia pienesineitä ja huonekaluja sekä muita puusepänalan tuotteita kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tutkinto koostuu ammattiaineista, joita ovat mm. materiaalioppi, ammattitekniikka, entisöinti ja pintakäsittely sekä joitakin erikoistekniikoita. Puusepänalan tutkinnon suorittaneella on ammatilliset perustiedot ja valmiudet työskennellä esim. puuseppänä, lavastepuuseppänä tai yksityisenä yrittäjänä. Opinnot antavat vahvan pohjan myös jatko-opinnoille.

Artesaani, sisustustekstiili
Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma, sisustustekstiili antaa sinulle vahvat tiedot sisustustekstiilien suunnittelusta ja valmistuksesta sekä sisustuksen perusteista. Opit valmistamaan kutoen ja ommellen yksilöllisiä sisustustekstiilejä, esim. mattoja, seinätekstiilejä, verhoja, kattaustekstiilejä, peitteitä ja sisustustyynyjä. Sisustustekstiilikokonaisuudet valmistetaan käsinkudotuista ja teollisesti valmistetuista kankaista. Opit myös kuvioimaan ja muokkaamaan tekstiilimateriaaleja mm. painamalla, värjäämällä ja huovuttamalla. Sisustustekstiilialalta valmistuneena sinulla on vahvat perustaidot alasta ja voit toimia kädentaitoa vaativissa valmistus-, myynti- ja neuvontatehtävissä. Tutkinto antaa myös monipuoliset jatko-opintomahdollisuudet.

Artesaani, kivirakenteiden restauroija
Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelmassa voit opiskella kivialan restauroijaksi. Restaurointi on aidoilla ja alkuperäisillä materiaaleilla (luonnonkivi, tiili, lastit) ja alkuperäisillä käsityömenetelmillä suoritettavaa kivisten rakenneosien tai koko kivirakennusten (linnoitukset, kirkot, kiviaidat jne) korjausta. Restaurointi turvaa rakenteiden säilymisen tuleville sukupolville. Opiskelu sisältää vähintään 20 ov työssäoppimista. Koulutus on suunniteltu yhdessä museoviraston kanssa.

Hankintaohje opiskelijalle

Opiskelukustannuksia kertyy jokaisena vuotena ja ne painottuvat ensimmäiselle ja viimeiselle vuodelle, jolloin ne ovat ammattialakohtaisesti 100-500 €.


Tutkintoalasta vastaava
Koulutuspäällikkö
Tero Tuominen puh. 050 309 6404

Lisätietoja opinnoista
Opinto-ohjaajat

Tutkintoalan toimipiste

Lempäälän toimipiste
Kivimiehenkadun toimipiste, Nokia (kiviala)Hakeminen

Seuraava haku: kevään 2011 yhteishaku
- artesaani, tilasomistus
- artesaani, vaatetus
- artesaani, sisustuspuuseppä
- artesaani, koru- ja metallituotevalmistus

Ei mukana yhteishaussa 2010
- artesaani, sisustustekstiili
- artesaani, kivirakenteiden restauroija
- artesaani, huonekalupuuseppä

Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma