> Tutkintoalat > Kemiantekniikan perustutkinto

Kemiantekniikan perustutkinto

Kemiantekniikan koulutusohjelma antaa valmiudet toimia prosessinhoitajan ammatissa monenlaisissa kemianteollisuuden tuotantolaitoksissa, kuten esimerkiksi muovi-, maali-, liima-, lääke-, öljy- ja panimoteollisuudessa, vesienkäsittelylaitoksissa, voimalaitoksissa sekä muissa kemianteollisuuden tuotantolaitoksissa. Tehtäviin kuuluu pääasiassa prosessinvalvontaa, laitteiden säätöä ja huoltoa, näytteenottoa sekä muita tuotannon ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Kemianteollisuuden ala kehittyy jatkuvasti ja automaation osuus lisääntyy alan ammateissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että kemianteollisuudessa työskentelevä on kiinnostunut kehittämään itseään ja ammattitaitoaan myös työelämässä toimiessaan. Työn luonne edellyttää kykyä yhteistyöhön työtovereiden kanssa.

Opiskelukustannuksia kertyy jokaisena vuotena ja ne painottuvat ensimmäiselle vuodelle, jolloin ne ovat n. 450 €

Työturvallisuus:
Opintoihin sisältyy työturvallisuusosaaminen ja sen lisäksi suoritettavat lain vaatimat tulityökortti ja työturvallisuuskortti. Kortit ovat maksulliset. (n. 10 e/kpl)


Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Ari Holsti puh. 050 - 441 8812
Opinto-ohjaaja Anni Värri-Leppimäki puh. 050 534 7788
Erityisopettaja Marita Hietanen puh. 050 - 395 8925
Kuraattori Mira Heikkinen
puh. 050 - 313 5389
Opintosihteeri Airi Hasa puh. 050 - 395 8929


Koivistontien toimipiste
Koivistontie 31
33820 Tampere
Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma