> Opiskelijalle > Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Yhteistyö kodin kanssa on tärkeä osa oppilaitoksen toimintaa. Ryhmänohjaajat seuraavat opintojen edistymistä. He seuraavat myös opiskelijoiden poissaoloja ja ovat yhteydessä alaikäisten opiskelijoiden huoltajiin. Opintojen aikana huoltajille järjestetään kotiväeniltoja.

Ryhmänohjaajat työskentelevät yhteistyössä oppimisen tukipalveluhenkilöstön kanssa. Huoltajiin voivat olla yhteydessä myös opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja ja erityisopettaja. Tarpeen mukaan järjestetään tapaaminen huoltajien kanssa.             

Myös huoltajien toivotaan olevan yhteydessä ryhmänohjaajaan tai oppimisen tukipalveluhenkilöstöön, jos heitä askarruttaa jokin asia nuoren opiskelussa. Oppilaitoksessa on käytössä Wilma-järjestelmä, jonka kautta tiedotetaan opiskeluun liittyvistä asioita. Wilman avulla opiskelija ja huoltaja voivat seurata opiskelijan opintosuorituksia, luku- ja työjärjestyksiä sekä poissaoloja. Opiskelija ja huoltaja saavat omat Wilma-tunnukset käyttöönsä
lukukauden alkaessa.Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma