> Tutkintoalat > Kone- ja metallialan perustutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinon suorittaneilla on erinomaiset valmiudet toimia teollisuuden palveluksessa erilaisissa valmistustehtävissä sekä tuotantolaitosten asennus- ja kunnossapitotehtävissä. Metalliteollisuuden nykyinen henkilöstö on ikääntymässä, joten metalliteollisuuden eri alat tarjoavat monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja metallialan ammattilaisille.

Kone- ja metallialan perustutkinto antaa hyvät perustiedot ja –taidot metalliteollisuuden alan yleisosaamisesta kuten koneistuksesta, asennus- ja kokoonpanotöistä, hitsauksesta ja levytöistä sekä automaatiotekniikasta. Tutkinnon suorittaneet tuntevat työssä käytettyjä materiaaleja ja osaavat lukea teknisiä piirustuksia. Valmistuneilla on mahdollisuus sekä monipuolisiin työtehtäviin alan yrityksissä että opintojen jatkamiseen korkea-asteella.

Ajokinkujan toimipisteessä valitaan ensimmäisen vuoden jälkeen koulutusohjelma kolmesta eri vaihtoehdosta. Muissa toimipisteissä aloitetaan suoraan koulutusohjelman mukaisissa opinnoissa. Nokialla koneenasentajan koulutusohjelmassa kone- ja metallialan opintojen lisäksi painottuu opinnoissa sähkötekniikka.

Automatioasentajat ja koneenasentajat sijoittuvat työelämässä pääasiallisesti automaattisten tai mekaanisten koneiden valmistus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Ammatillisissa opinnoissa perehdytään kone- ja metallialan perusteiden lisäksimm. hydrauliikkaan, pneumatiikkaan, elektroniikkaan, ohjaustekniikkaan ja robotiikkaan.

Levyseppähitsajien toimenkuva puolestaan painottuu tuotannon hitsaus-, levy- ja teräsrakennetöihin. Pirkanmaan ammattiopistossa valmistustekniikan opiskelijat voivat halutessaan suuntautua lasertekniikkaan sisällyttämällä sen valinnaisiin ammatillisiin opintoihinsa. Ajokinkujan toimipisteessä opiskelijoiden käytössä on myös hitsausrobotti.

Koneistajien työnantajina voivat olla erilaiset metalliteollisuuden yritykset, joissa työtehtävinä on tuotteiden ja työvälineiden valmistus käsikäyttöisillä manuaalikoneilla tai tietokoneohjatuilla NC-koneilla. Koneistajat voivat lisäksi toimia NC-koneiden ohjelmoijina. Ammatillisissa opinnoissa perehdytään kone- ja metallialan perusteiden lisäksi mm. NC -koneistukseen jaCAD-CAM -ohjelmointiin.

Opiskelukustannuksia kertyy jokaisena vuotena ja ne painottuvat ensimmäiselle vuodelle, jolloin ne ovat n. 300 €.

Hankintaohje opiskelijalle

Tutkintoalasta vastaava
Koulutuspäällikkö
Janne Pietiläinen puh. 050 560 6079

Lisätietoja opinnoista
Opinto-ohjaajat

Tutkintoalan toimipisteet
Ajokinkujan toimipiste
Kangasalan toimipiste
Kankaantaankadun toimipiste, Nokia
Ylöjärven toimipiste
Hakeminen

Seuraava haku: kevään 2011 yhteishaku.

Huom!
Hakuoppaan tiedoista poiketen yhtä Ajokinkujalla aloitettavaa ja myöhemmin 2011 Ylöjärven uuteen koulutuskeskukseen siirtyvää kone- ja metallialan perustutkinnon ryhmää ei aloiteta vuonna 2010. 

Kone- ja metallialan perustutkinto (koneenasentaja) alkaa kuitenkin Ylöjärven nykyisessä toimipisteessä aiotusti vuonna 2010.

Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma