> Tutkintoalat > Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto


Kotityöpalvelujen koulutusohjelman suorittanut kodinhuoltaja osaa tehdä siivous-, ruoanvalmistus- ja tekstiilienhuoltotehtäviä sekä avustaa asiakkaita päivittäistoiminnoissa. Koulutus on laaja-alaista ja työtehtäviin kuuluvat myös erilaiset asiointitehtävät kuten käynti postissa, pankissa tai kaupassa, viriketoiminta ja vapaa-aikaan liittyvät palvelut. Kodinhuoltajalla on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ja yksilöllisyyttä ymmärtävä palveluote. Hän huomioi ihmisten erilaiset elämäntilanteet sekä osaa toimia eri kulttuurilähtökohdista tulevien asiakkaiden kanssa. Hän osaa sovittaa luontevasti toimintansa erilaisiin toimintaympäristöihin.

Hän on työssään hienotunteinen, suvaitsevainen ja erilaisuutta kunnioittava ja toimii vastuullisesti, luotettavasti ja itsenäisesti. Hän on oma-aloitteinen, palveluhenkinen ja joustaa tilanteiden vaatimusten mukaan. Hän suunnittelee, arvioi ja kehittää omaa työtään ja toimintaansa.

Kodinhuoltajan työpaikkoja ovat esimerkiksi yksityiskodit, palvelukodit ja kodinomaiset laitokset. Kodinhuoltajalla voi olla erityisosaamista asiakkaan opastamiseen, erilaisten sähköisten järjestelmien ja palvelujen käytössä, lemmikkieläinten hoidossa avustamisessa tai kodin huonekasvien ja pihan hoidossa.

Tutkintoalasta vastaava
Koulutuspäällikkö
Armi Salminen puh. 050 441 8818

Lisätietoja opinnoista
Opinto-ohjaajat

Tutkintoalan toimipiste
Kankaantaankadun toimipiste, NokiaHakeminen

Seuraava haku: kevään 2011 yhteishaku.
Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma