> Opiskelijoille > Kuraattorit

Kuraattorit

Koulukuraattorin tehtävänä on tukea ja neuvoa opiskelijoita mm. opiskeluvaikeuksissa, sosiaalisissa tai taloudellisissa vaikeuksissa, mielenterveysongelmissa ja muissa opiskeluun ja yksityiselämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Kuraattorin tehtäviin kuulu myös tiedottaa opiskeluun liittyvistä opintososiaalisista eduista, kuten opintotuesta, koulumatkatuesta ja asumisesta. Kuraattorityössä keskeisiä toimintamuotoja ovat yhteistyö ja verkostoituminen oppilaitoksen henkilökunnan, opiskelijoiden huoltajien sekä oppilaitoksen ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Koulukuraattorille opiskelija voi hakeutua itse tai tulla opettajien, huoltajien tai muun tahon ohjaamana. Tarvittaessa kuraattori ohjaa ja tukee nuorta hakeutumaan ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden piiriin.

Pirkanmaan ammattiopistossa toimii kolme kuraattoria.

Tuula Konsti, puh. 050-409 4905
sähköalan pt, rakennusalan pt, talotekniikan pt, kemiantekniikan pt, paperiteollisuuden pt, laboratorioalan pt, turvallisuusalan pt

Salla Kananen, puh. 050-409 4906
hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, catering-alan perustutkinto, elintarvikelan perustutkinto

sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto

Mia Jeskanen, puh. 050-528 1288

autoalan perustutkinto, kone- ja metalliallan perustutkinto, logistiikan perustutkinto,

suunnitteluassistentin perustutkinto

käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, liiketalouden perustutkinto, tietojenkäsittelyn perustutkinto, matkailualan perustutkinto

Taustatietolomakkeen saat tulostettua tästä:

Taustatietolomake 2007.pdfLisätietoja opiskelijoiksi valituille

Vapaat opiskelupaikat

Hakulomake

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat