> Tutkintoalat > Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan koulutusohjelma johtaa laborantin pätevyyteen. Laborantti työskentelee erilaisissa tutkimus-, tuotekehittely- ja laadunvalvontalaboratorioissa. Työpaikkoja on teollisuuden, kuntien, valtion ja erilaisissa tutkimuslaitoksissa. Lisäksi laborantti voi toimia laboratorioalan laitteita ja tuotteita valmistavissa yrityksissä markkinointi- ja myyntitehtävissä. Laboratoriotyössä oikeat tulokset, laatujärjestelmät ja tulosvastuu edellyttävät työntekijältä pitkäjänteisyyttä, luotettavuutta ja yhteistyökykyä. Laborantin työhön kuuluu vastuu niin omasta kuin työtovereidenkin turvallisuudesta ja työympäristöstä. Useissa alan työtehtävissä tarvitaan myös kielitaitoa.

Yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Ari Holsti puh. 050 441 8812
Opinto-ohjaaja Anni Värri-Leppimäki puh. 050 534 7788
Erityisopettaja Tuija Vehmas puh. 040 868 7577
Kuraattori
Mira Heikkinen puh. 050 313 5389
Opintosihteeri Airi Hasa puh. 050  395 8929

Tiimivastaava
Hanna Hakala, PaKe, Koivistontie, Tampere
puh.
050 - 303 0791

Tutkintoalan toimipiste

Koivistontien toimipiste
Koivistontie 31
33820 Tampere                                                                toimistosihteeri Maarit Tolonen puh. 040 711 5355Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma