> Opiskelijalle > Läsnäolo

Läsnäolo

Läsnäolovelvollisuus

Opiskelun tulee olla säännöllistä, jotta pystyt saavuttamaan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot. Jos olet estynyt saapumasta oppilaitokseen tai työssäoppimispaikkaan, ilmoita asiasta ryhmänohjaajallesi ja toimita aina selvitys poissaolostasi Wilma-järjestelmään.  Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset 1-3 päivän sairauspoissaolosta huoltajan tai terveydenhoitajan todistuksen. Jos olet täysi-ikäinen, 1-3 päivän sairauspoissaoloon tarvitaan ryhmänohjaajan lupa tai terveydenhoitajan todistus. Yli 3 päivän poissaolosta on toimitettava aina terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus


Mikäli et ole kahteen viikkoon ollut läsnä, etkä ottanut oppilaitokseen yhteyttä tai oppilaitoksesta ei ole saatu tässä ajassa sinuun yhteyttä, sen voidaan katsoa merkitsevän opintojen keskeytymistä ja oppilaitoksesta eroamista. Epäsäännöllisestä opiskelusta voidaan tehdä ilmoitus KELA:an, joka saattaa lakkauttaa opinto- ja koulumatkatuen myöntämisen.

Poissaoloilmoitus/hakemusHakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma