> Tutkintoalat > Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto

Logistikan perustutkinosta valmistuu yhdistelmäajoneuvonkuljettajia. Kuljettajan koulutukseen kuuluu varastointitekniikan, ajoneuvotekniikan ja -huollon sekä yhdistelmäajoneuvon kuljettamiseen liittyviä opintoja. Kuljettaja voi työskennellä sekä kotimaan että ulkomaan liikenteessä tavarankuljetukseen liittyvissä tehtävissä.

Logistiikan perustutkinnon koulutus sisältää yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammatissa tarvittavat perustiedot ja -taidot. Kuljettajan ammattiin pätevöidytään opiskelemalla ensin traktorin kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Lisäksi suoritetaan harjoituksia trukilla ja pyöräkuormaajalla. Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa henkilöauton, kuorma-auton ja yhdistelmäajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin. Opinnot sisältävät ammattipätevyys opintojen lisäksi myös vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavan ajoluvan. Kuljettamisen ohella koulutuksessa perehdytään sekä sekä kevyen että raskaan ajoneuvokaluston tekniikkaan ja huoltoon.

Logistiikka-alalla vaadittava näkökyky on ilman laseja vähintään 0.05. Lisäksi päihteettömyyteen tullaan kiinnittämän erityistä huomiota. Ajoluvan menettämiseen liittyvä liikennerikkomus saattaa olla opintojen etenemisen esteenä.


Opiskelukustannuksia kertyy jokaisena vuotena ja ne painottuvat ensimmäiselle vuodelle, jolloin ne ovat n. 350 €.

Logistiikan koulutusohjelmassa suoritetaan ajokortit T, BC ja opiskelujen edetessä opiskelija suorittaa myös yhdistelmäajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavan CE-kortin. (Vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ADR/VAK –ajolupa.) Opiskelijat maksavat ajokorttien suorittamiseen liittyvät viranomaismaksut.

Tutkintoalasta vastaava
Koulutuspäällikkö
Ari Mäkitalo puh. 050 441 8813

Lisätietoja opinnoista
Opinto-ohjaajat

Tutkintoalan toimipiste
Kankaantaankadun toimipiste, NokiaHakeminen

Seuraava haku: kevään 2010 yhteishaku.

Koulutukseen on pääsykoe 5.5.2010.

 

Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma