> Työssäoppiminen > Lomakkeet

Työssäoppimislomakkeet

Puitesopimus

Ilmoitus / selvitys työsuojelupiiriin

Työssäoppimissopimus

Läheltä piti -tapaukset ja tapaturmat

Työssäoppimisen arviointi

Ateriakorvaus

Ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen sopimuslomake

Työssäoppimisen kehittämistä varten laaditut palautelomakkeet löytyvät kohdasta Työssäoppimisen kehittäminen

Vakuutuslomakkeet löytyvät kohdasta Vakuutukset


 

 Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma