> Ammattiosaamisen näyttö > Näytön suunnittelu

Näytön suunnittelu

Näytöstä ja näyttötehtävästä sovitaan hyvissä ajoin, koska opiskelijalla tulee olla mahdollisuus harjoitella ja oppia etukäteen näytöllä arvioitava osaaminen. Hänen tulee myös saada riittävästi etukäteisvalmennusta, -tukea ja -ohjausta työpaikkaohjaajalta ja/tai opettajalta.

Ennen näyttöä opiskelija laatii ohjattuna henkilökohtaisen näyttösuunnitelman, jonka perusteella voidaan varmistua siitä, että hän on perehtynyt riittävästi näyttötehtävään ja arviointikriteereihin.

Opettaja valmentaa työpaikkaohjaajaa näytön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä informoi työpaikkaohjaajakoulutuksesta.

Työpaikalla toteutettava näyttö on kuvattu tarkemmin työssäoppimisen ohjeistuksen yhteydessä.

Oppilaitosnäytössä opettaja valmistelee näyttötehtävän ja sopii aikataulun osapuolten kanssa. Hän valmentaa opiskelijat näyttöön ja arviointikriteereihin ja varmistaa, että nämä ovat harjoittelleet näytön edellyttämää osallistumista, mutta ei kerro varsinaista tehtävää etukäteen.Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma