> Opiskelijalle > Opintotoimiston palvelut

Opintotoimiston palvelut

Opintotoimisto palvelee opiskelijoita mm. opiskelutodistuksiin, opintososiaalisiin etuihin ja vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Tarkemmat tiedot toimipisteiden opintotoimistopalveluista löydät toimipisteiden esittelysivuilta.

Opintotuki

Kelan opintotukikeskus lähettää opiskelijoiksi valituille esitäytetyn lomakkeen. Hakemuslomakkeesta ilmenevät tarvittavat liitteet, täyttöohjeet ja hakumenettely.
Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa neuvonnasta, opintotoimistosta ja kuraattoreilta.

Koulumatkatuki

Kelan maksamat koulumatkatuet perustuvat lakiin. Koulumatkatuki myönnetään vain hakemuksesta.  Opiskelija saa hakea koulumatkatuen ostotodistuksen toimipisteen opintotoimistosta. Koulumatkatuen myöntämisestä saa lisätietoa Kelan tiedotteesta tai nettisivulta www.kela.fi.

Henkilörekisterin käyttö

Oppilaitoksella on rekisterinpitäjänä oikeus käyttää henkilötietoja opetuksen järjestämiseen liittyvissä tehtävissä. Rekisteröidyillä opiskelijoilla on oikeus saada tietää, miten hän voi tarkistaa tai korjata itseään koskevia tietoja. Henkilörekisteriselosteesta saa lisätietoja opintotoimistosta.  

Vakuutukset

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän vakuutukset hoidetaan vakuutusyhtiö Pohjolassa. Opiskelijoilla on lakisääteinen tapaturmavakuutus ja laajennettu oppilasvakuutus, joka kattaa teoriatunnit, koulumatkat, välitunnit, liikuntatunnit, erilaiset tutustumiskäynnit, luokkaretket.

Opiskelijoilla on myös työharjoitteluvakuutus, joka on voimassa EU-maissa. Se on toissijainen vakuutus eli työharjoittelupaikan vakuutus on ensisijainen, jos työssäoppija aiheuttaa vahingon työssäoppimispaikan omaisuudella tai vieraan omaisuudelle.

Vakuutusasioissa ole yhteydessä toimipisteesi toimistosihteeriin.

Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma