> Opiskelijoille > Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut

Opintotuki

Kelan opintotukikeskus lähettää opiskelijoiksi valituille esitäytetyn lomakkeen. Hakemuslomakkeesta ilmenevät tarvittavat liitteet, täyttöohjeet ja hakumenettely.
Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa neuvonnasta, opintotoimistosta ja kuraattoreilta.

Koulumatkatuki

Kelan maksamat koulumatkatuet perustuvat lakiin. Koulumatkatuki myönnetään vain hakemuksesta.  Opiskelija saa hakea koulumatkatuen ostotodistuksen toimipisteen opintotoimistosta. Koulumatkatuen myöntämisestä saa lisätietoa Kelan tiedotteesta tai nettisivulta www.kela.fi

Tarkemmat tiedot opintotoimiston palveluista löydät toimipisteiden esittelyistä.
Lisätietoja opiskelijoiksi valituille

Vapaat opiskelupaikat

Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma