> Työssäoppiminen > Muut ohjeet

Opintososiaaliset edut ja ruokailu

Opiskelijalla on maksuttomaan ateriaan ja tietyin edellytyksin myös muihin opintososiaalisiin etuuksiin työssäoppimisen aikana. Työssäoppimisjaksolla opiskelijan tulee ottaa huomioon asiaa koskeva ohje. Ohje käsitellään myös valmennettaessa opiskelijoita ensimmäistä työssäoppimisjaksoa varten. Lisätietoja opintotoimistosta ja kuraattorilta.
Työaika

Sovitut työajat noudattelevat pääsääntöisesti työaikalakia ja lakia nuorista työntekijöistä, mutta opetuksellisista syistä voidaan tehdä poikkeuksia.

Opiskelija voi poiketa suunnitellusta työajasta vain työantajan luvalla. Toteutunut työaika kirjataan oppimispäiväkirjaan tai erilliseen työvuorotaulukkoon. Piittaamattomuus sovittujen työaikojen noudattamisesta on peruste jakson hylkäämiselle.

Työsopimussuhteessa olevan 15-17-vuotiaan opiskelijan työssäoppimisen työaika määräytyy työaikalain ja nuorista työntekijöistä annetun lain perusteella seuraavasti:

 • työajan pituus sama kuin täysi-ikäisellä
 • työskentely tulee tapahtua klo 6-22 välillä
 • työvuoro 2-vuorotyössä enintään klo 24:ään asti
 • säännöllinen työaika: 8 h/pv, 40 h/vko (poikkeuksellisesti enintään 9 h/vrk ja 48 h/vko)
 • riittävät lepoajat: ruokatauko vähintään 30 min/vrk, keskeytymätön lepo vähintään 12 h/vrk ja 38 h/vko
 • ylitöitä korkeintaan 80 h/kalenterivuosi ja niihin tarvitaan nuoren suostumus
 • jaksotyön työaika tasoitetaan 80 tuntiin 2 viikossa ja 120 tuntiin 3 viikossa
 • työnantajan tulee pitää kirjaa tehdyistä tunneista

Työvaatetus ja henkilökohtaiset suojavarusteet

Työssäoppijalla tulee olla siisti ja työn vaatima työasu. Opetuksen järjestämisen edellyttämät työvälineet, koneet, laitteet, suojavaatteet ja työturvallisuussäännösten edellyttämät varusteet ovat opiskelijalle maksuttomia (Laki ammatillisesta koulutuksesta, Opetusministeriön maksuperustepäätös).

Työssäoppijan henkilökohtaisten suojavälineiden ja työvaatetuksen hankinnasta sovitaan työssäoppimispaikan kanssa puitesopimuksella.

Työnantaja

 • vastaa työssäoppimispaikan työturvallisuudesta
 • valvoo tarvittavien suojaimien käyttöä työssäoppimispaikalla
 • vastaa henkilökohtaisten suojeluvälineiden ja erikoissuojaimien riittävyydestä työssäoppimispaikalla
 • Työturvallisuuslaki

Oppilaitos

 • vastaa suojavaatteiden ja työturvallisuussäännösten edellyttämien varusteiden hankinnasta (opiskelija voi käyttää näitä myös työssäoppimisjaksojen aikana)
Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma