> Opiskelijalle > Sähköpostin käyttö

Sähköpostin käyttö

Sähköisellä viestillä tarkoitetaan sähköisen asioinnin lain mukaisesti sähköisellä
tiedonsiirtomenetelmällä lähetettyä informaatiota.

Kun lähetät sähköpostia:

1. Käytä sähköpostia vain silloin, kun se on tehokkain käytettävissä oleva kanava

2. Mieti, kenelle viestin lähetät
- Vältä turhien sähköpostiviestien lähettämistä.

3. Tarkista, että vastaanottajan osoite on oikein

4. Kirjoita otsikkoon viestin aihe selkeästi ja lyhyesti

5. Kiinnitä huomiota viestin sisältöön
- Kirjoita pääasia viestin alkuun.
- Sähköposti ei korvaa henkilökohtaista tapaamista

6. Tee ulkoasultaan selkeitä viestejä
- Tee tekstistä helposti silmäiltävää ja luettavaa.
- Jätä kappaleiden väliin tyhjä rivi.

7. Käytä automaattista allekirjoitusta (yhteystiedot)
- Tee allekirjoituksesta selkeä ja käytä sitä harkitusti.

Kun vastaanotat sähköpostia:

1. Älä koskaan avaa epämääräisiä viestejä tai liitetiedostoja. Viestit voivat sisältää viruksia.

2. Toimita väärään osoitteeseen lähetetty viesti oikeaan osoitteeseen tai palauta se lähettäjälIe ja tuhoa viesti sen jälkeen.

3. Mieti viestin luottamuksellisuutta, ennen kuin lähetät saamasi viestin eteenpäin.

4. Liitä vastauspostiin tarvittavat osat alkuperäisestä viestistä ja poista tarpeettomat osat.
 Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma