> Tutkintoalat > Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto - ja viestintäteknikan perustutkinto antaa sinulle laajan, alaan liittyvän perustietopaketin, jonka myötä saat hyvät valmiudet laajentaa tai syventää osaamistasi joko tulevan työsi parissa tai suunnatessasi matkaasi jatko-opintoihin. Saat valmiudet työskennellä monipuolisesti erilaisissa tietojenkäsittelyyn liittyvissä tehtävissä, mm. atk-tukena tai osallistuessasi tietojärjestelmien kehittämiseen liittyviin projekteihin.

Käytön tuen koulutusohjelmassa opit työvälineohjelmien ja käyttöjärjestelmien tehokasta käyttöä, toisten käyttäjien opastusta ja neuvontaa, ongelmien ratkaisuja niin ohjelmisto- kuin laitteistopuolella, mikro- ja verkkotukea sekä verkkojen ja palvelimen ylläpitoa ja asennusta. Huolehdit myös yrityksen tietoturvasta ja ohjeistat muita sen huomioonottamisessa. Opit toimimaan tietojärjestelmiin liittyvissä projekteissa sekä opiskelet hankintaprosessinsuunnittelua ja läpivientiä. Opinnoissasi kulkee koko ajan punaisena lankana mukana yrittäjyys, eikä asiakaslähtöisyyttäkään unohdeta.

Datanomin työ vaatii sinulta terveen uteliaisuuden lisäksi järjestelykykyä, asiakaspalvelutaitoja, vuorovaikutustaitoja, ihmistuntemusta ja pitkäjännitteisyyttä. Sinulle on hyötyä myös ongelmanratkaisutaidoista ja kyvystä kokonaisuuksien hallintaan. Yrittävä elämänasenne auttaa sinua hyvin eteenpäin niin opinnoissa kuin tulevaisuuden tehtävissäsi, siksi opiskelet oikean yritystoiminnan kautta.

Virroilla toimii opiskelijaosuuskunta Men at Work. Osuuskunnan projektien myötä pääset kokemaan aitoja työelämän asiakastilanteita. Tämä parantaa viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksiasi sekä kehittää asiakaspalvelutaitojasi. Tavoitteena on, että opiskelija voi toimia valmistuttuaan it-tukihenkilönä tai it-koulutus- ja neuvontatehtävissä. Myös it-tuotteiden myyjäksi saat hyvät valmiudet. Voit toimia myös internet-ympäristön tietoliikenne- ja kehitystehtävissävaikkapa itsenäisenä yrittäjänä.

Tietojenkäsittely on monipuolinen, haastava ja nopeasti uudistuva ala, joka vaatii tekijöiltään jatkuvaa oman osaamisen päivittämistä. Vaikka vaihtaisit ammattia tutkinnon jälkeen, opiskelusi ei ole mennyt hukkaan, vaan erikoisosaamisestasi on hyötyä kaikilla aloilla.

Sinun kannattaa varautua opiskeluaikanasi monistemaksuihin, opintokäynneistä aiheutuviin pieniin kuluihin ja oppikirjojen hankintaan. Pääasiallisesti oppikirjoja käytetään kieliopinnoissa ja muissa yhteisissä aineissa.

Hankintaohje opiskelijalle

Tutkintoalasta vastaaava
Koulutuspäällikkö
Armi Salminen puh. 050 441 8818

Lisätietoja opinnoista
Opinto-ohjaajat

Tutkintoalan toimipiste
Virtain toimipisteHakeminen

Seuraava haku: kevään 2010 yhteishaku.

 

Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma