> Ammattiosaamisen näyttö > Toimielin

Toimielin

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten koulutuksen järjestäjän tulee nimetä toimielin (L630/1998, 25a§), jossa on työelämän, opettajien, opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän edustajia.


Ammattiopistossa toimivat seuraavat toimielimet:

- Käsi- ja taideteollisuusalan ammattiosaamisen näyttöjen toimielin

- Visuaalisen viestinnän ammattiosaamisen näyttöjen toimielin

- Tekniikan ja liikenteen ammattiosaamisen näyttöjen toimielin

- Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattiosaamisen näyttöjen toimielin

- Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ammattiosaamisen näyttöjen toimielin

- Pirkanmaan lähihoitajakoulutuksen toimielin


Toimielimen tehtävänä on

- hyväksyä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista

- valvoa näyttötoimintaa (näyttöjen raportointilomake) sekä

- päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista

- Lisäksi toimielin käsittelee vastuualueensa opiskelija-arviointia koskevat oikaisuvaatimukset.


Toimielimen puheenjohtaja allekirjoittaa tutkintotodistuksen osana olevan näyttötodistuksen.

Tutkintoalojen kolutuspäälliköt vastaavat tutkintokohtaisten näyttösuunnitelmien ja muiden tarpeellisten tietojen valmistelemisesta toimielimelle.Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma