> Toimielin

Pirkanmaan ammattiopiston ammattiosaamisen näyttöjen toimielin

Toimielin on lakisääteinen työelämän, koulutuksen järjestäjän, opettajien sekä opiskelijoiden edustajien muodostama päätöksentekoelin, jonka lakisääteiset tehtävät määritellään seuraavasti (L 601/2005 § 25a):

- hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista
- valvoo näyttötoimintaa (näyttöjen raportointi)
- päättää näyttöjen arvioijista sekä
- käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset

Asetuksen A 603/2005 § 13 mukaan toimielimen puheenjohtaja allekirjoittaa näyttötodistuksen.

Pirkanmaan ammattiopiston toimielimen toimikausi on 1.1.2010-31.12.2011. Sen kokousasiat valmistellaan neljässä jaoksessa

Tekniikan jaos: rakennusalan perustutkinto, talotekniikan perustutkinto, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Teollisuuden jaos: prosessiteollisuuden perustutkinto, muovi- ja kumitekniikan perustutkinto, elintarvikealan perustutkinto, kone- ja metallialan perustutkinto sekä laboratorioalan perustutkinto

Palveluiden jaos: hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, autoalan perustutkinto, logistiikan perustutkinto, liiketalouden perustutkinto, turvallisuusalan perustutkinto sekä kiinteistöpalveluiden perustutkinto

Kulttuurin ja hyvinvoinnin jaos: matkailualan perustutkinto, kotityö- ja puhdistuspalveluiden perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto sekä käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoHakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma