> Tutkintoalat > Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvalli suusalan perustutkinon ammatillisissa sisällöissä painotetaan vartiointi- ja palvelutoimintoja, pelastustointaja ympäristöturvallisuutta sekä uhkatilanteiden hallintaa.

Turvallisuusalan perustutkinnon yleistavoitteena on, että tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaiset perusvalmiudettyöskennellä, erikoistua ja jatkokouluttautua erilaisiin turvallisuusalan tehtäviin.

Turvallisusvalvoja toimii työssään lain ja asetusten puitteissa. Hänen on oltava oma-aloitteinen, kekseliäs ja hänen on omattava tilanteiden ennakointikykyä tehdäkseen itsenäisiä ratkaisuja. Ala vaatii sinulta hyvää keskittymiskykyä ja fyysistä kuntoa, näihin liittyvät harjoitukset kuuluvatkin oleellisesti mukaan koulutukseen. Turvallisuusvalvojalla on oltava monipuoliset taidot selviytyä työelämän viestintätilanteista. Alalla työskentelevän on osattava huomioida työssään erilaisten persoonallisuuksien ja eri kulttuurien edustajien mukanaan tuomat erilaiset toimintatavat. Opintoihin sisältyy sekä vartijan peruskurssin että järjestyksenvalvojan peruskurssin suorittaminen sekä muita turvallisuusalan kannalta välttämättömiä taitoja.

Opiskelukustannuksia kertyy jokaisena vuotena ja ne painottuvat ensimmäiselle vuodelle, jolloin ne ovat n. 150 €. 

Opintoihin sisältyy työturvallisuusosaaminen ja sen lisäksi suoritettavat lainsäädännön edellyttämiä kortteja mm. tulityökortti ja työturvallisuuskortti. Kortit ovat maksulliset.

Hankintaohje opiskelijalle

Tutkintoalasta vastaava
Koulutuspäällikkö
Armi Salminen puh. 050 441 8818

Lisätietoja opinnoista
Opinto-ohjaajat

Tutkintoalan toimipiste
Koivistontien toimipisteHakeminen

Seuraava haku: kevään 2011 yhteishaku.

Koulutukseen on maksullinen pääsykoe.


 

Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma