> Työssäoppiminen

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on työpaikalla järjestettävää koulutusta, joka pohjautuu ammattiopiston ja työpaikan väliseen puitesopimukseen. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy tavoitteellista, ohjattua ja arvioitavaa työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Sen aikana opiskelija oppii alansa työtehtäviä ja työelämän pelisääntöjä sekä syventää oppimaansa. Työssäoppiminen kartuttaa opiskelijan valmiuksia työelämään ja elinikäistä oppimista varten, edistää ammatti-identiteetin muodostumista sekä valmentaa toimimaan aidoissa työtilanteissa. Lisäksi se parantaa opiskelijan työllistymismahdollisuuksia.

Työssäoppiminen järjestetään ensisijaisesti ilman työsuhdetta, jolloin opiskelijan opintososiaaliset etuudet säilyvät muuttumattomina. Jos työssäoppiminen tapahtuu työsuhteessa, saattaa opintososiaalisiin etuuksiin tulla muutoksia. Niistä löytyy tietoa Kelan sivuilta.

Joillakin aloilla on käytössä koulutuksen järjestäjien yhteisiä työssäoppimissivustoja:

- Marata-portaali (matkailu-, ravitsemis- ja talousala)
- Topsote-sivusto (sosiaali- ja terveysala)Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma