> Työssäoppiminen > Perehdytys, ohjaus ja arviointi

Työssäoppimisen aikana

Työssäoppijan tai työyhteisön luoma ensivaikutelma on tärkeää työssäoppimisen käynnistymisessä.

Työssäoppimissuunnitelma

Ennen jaksoa tai ensimmäisen viikon aikana opiskelija ja työpaikkaohjaaja valitsevat opettajan tuella työpaikalta tavoitteiden mukaiset työtehtävät ja -prosessit, jotka työssäoppija kirjaa työssäoppimissuunnitelmaansa (työssäoppimissopimuksen liite).

Jos jaksoon sisältyy näyttö, suunnitellaan alustavasti myös näyttötehtävä, näytön toteuttamistapa ja ajankohta sekä sovitaan, milloin työssäoppijan tulee toimittaa henkilökohtainen näyttösuunnitelmansa hyväksyttäväksi.

Perehdyttäminen

Perehtymisvaiheen tavoitteena on se, että opiskelija tutustuu työyhteisöön ja hankkii valmiudet tehdä asteittain vaikeutuvia, työssäoppimissuunnitelman mukaisia työtehtäviä oikein ja turvallisesti.

Perehtymisvaiheen avaintoimijoita ovat työssäoppija ja työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaaja perehdyttää työssäoppijan perehdyttämissuunnitelman mukaan työyhteisöön, työhön ja työturvallisuuteen. Opiskelija selvittää aktiivisesti itselleen epäselvät asiat ja pyytää palautetta. Opettaja tukee perehtymisvaiheen aikana tarpeen mukaan työssäoppijaa ja työpaikkaohjaajaa.

Työssäoppiminen, ohjaus ja arviointi

Opiskelijan tulee kantaa vastuuta oppimisestaan ja työskennellä aktiivisesti suunnitelman mukaan, pyytää ohjausta ja palautetta sekä arvioida edistymistään oppimispäiväkirjassa. Jos jaksoon sisältyy näyttö, hänen tulee arvioida valmiutensa antaa näyttö sekä pyytää tarvittaessa lisäaikaa tai ohjausta valmistautumista varten.

Työpaikkaohjaaja neuvoo opiskelijaa tarpeen mukaan, antaa säännöllisesti palautetta ja valvoo työturvallisuuden toteutumista ja pelisääntöjen noudattamista. Jos jaksoon sisältyy näyttö, työpaikkaohjaaja arvioi työssäoppijan valmiudet suoriutua näytöstä sekä tehostaa ohjausta niillä alueilla, joilla valmiudet ovat puutteelliset. Tarvittaessa hän ottaa yhteyttä opettajaan.

Opettaja pitää jakson aikana yhteyttä työpaikkaan tekemällä työpaikkakäyntejä ja käyttämällä puhelinta tai sähköpostia. Lisäksi käytössä voi olla verkkoympäristö, johon osapuolet saavat henkilökohtaiset tunnukset.

Opettaja ohjaa opiskelijan oppimisprosessia, toimii työpaikkaohjaajan tukena tavoitteiden konkretisoinnissa, opiskelijan ohjaamisessa sekä auttaa mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisussa.

Työssäoppiminen arvioidaan erikseen, jos siihen ei sisälly näyttöä tai jos se vaikuttaa opintokokonaisuuden arvosanaan. Arvioinnista vastaavat työpaikkaohjaaja ja opettaja ja se on ohjaavaa. Työssäoppimisen arvioinnin tarkoituksena on ohjata ja kannustaa laadukkaaseen oppimiseen ja valmistaa opiskelijaa mahdolliseen näyttöön.

Arviointikeskusteluun osallistuvat työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Opiskelijan tulee laatia kirjallinen itsearviointi ennen arviointikeskustelua. Opettaja kirjaa keskustelun pääkohdat ja perustelut arviointilomakkeelle, jonka kaikki osapuolet allekirjoittavat. 

Avaa linkistä ja tallenna koneellesi oikea arviointilomake: TOP-arviointilomake/ennen perustutkintouudistusta, TOP-arviointilomake/uudet perustutkinnon perusteet, TOP-AMOS-arviointilomake/ennen perustutkintouudistusta, TOP-AMOS-arviointilomake/uudet perustutkinnon perusteetHakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma