> Työssäoppiminen > Vakuutukset

Opiskelijan tapaturmavakuutus työssäoppimisen aikana

Pirkanmaan ammattiopisto on ottanut opiskelijoilleen lakisääteisen opiskelutapaturmavakuutuksen Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolasta. Se pohjautuu lakiin opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta (L1318/2002).

Vakuutus edellyttää voimassa olevaa puitesopimusta. Jos työssäoppiminen tapahtuu työsuhteessa, opiskelija on työantajan tapaturmavakuutuksen piirissä.

- Pirkanmaan ammattiopiston tapaturmavakuutusohje
- Vakuutustodistuslomake
- Tapaturma- ammattitauti-ilmoituslomake

Aineelliset vahingot

Työssäoppijan aiheuttamaan vahinkoon sovelletaan vahingonkorvauslakia (L412/1974). Vahinko korvataan työnantajan vastuuvakuutuksesta, jos työpaikka vastaa työnjohdosta ja valvonnasta ja saa hyödyn opiskelijan työstä. Työnantajan vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syynä on puutteellinen perehdytys, ohjaus, työnjohto tai valvonta.

Ammattiopisto on ottanut Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolasta työharjoittelijavakuutuksen työssäoppimisjaksolla sattuvan esinevahingon varalta. Vakuutus on toissijainen, eli se korvaa vahingon tietyin edellytyksin, jos sitä ei korvata muusta vakuutuksesta.

Työssäoppija on korvausvelvollinen, jos hän on virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut vahinkoa työpaikalle, sen työntekijälle tai ulkopuoliselle henkilölle.

- Pirkanmaan ammattiopiston työharjoittelijavakuutusohje
- EsinevahinkoilmoituslomakeHakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma