> Muut opinnot > Valmentava ja kuntouttava koulutus
Valmentava ja kuntouttava koulutus

Koulutus on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muuten erityisen laaja-alaista tukea opinnoissaan tarvitseville opiskelijoille. Opetuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamaa valtakunnallista valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelmaa ja erikseen laadittua oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa. Opiskelun perustana on henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka on osa opiskelijan kuntoutussuunnitelmaa. Hojksin yksityiskohtaiset tavoitteet määräytyvät joustavasti opiskelijan yksilöllisten voimavarojen ja hänen elämäntilanteensa mukaisesti.

Kiinteistöhoito, Lempäälän toimipiste

Opetus antaa mm. valmiuksia työskennellä ohjattuna erilaisissa kiinteistöhoidon aputehtävissä. Tärkeänä osana on myös elämänhallintataitojen harjoittelu ja oppiminen niin, että opiskelija kykenisi opiskelun jälkeen itsenäiseen asumiseen ja omatoimisten perusasioiden hallintaan.

Tiedustelut ja hakemukset:

Sami Kianta, erityisopettaja
puh. 050 305 3161
etunimi.sukunimi@pirko.fi

Sanna Turunen, erityisohjaaja
puh. 040 868 7557
etunimi.sukunimi@pirko.fi


Ruokapalvelu, Koivistontien toimipiste

Opetus antaa mm. valmiuksia työskennellä ohjattuna erilaisissa ruokapalvelun aputehtävissä. Tärkeänä osana on myös elämänhallintataitojen harjoittelu ja oppiminen niin, että opiskelija kykenisi opiskelun jälkeen itsenäiseen asumiseen ja omatoimisten perusasioiden hallintaan.


Tiedustelut ja hakemukset:

Anne-Kristiina Puhakainen, erityisopettaja
puh. 050 - 3025 981
etunimi.sukunimi@pirko.fi

Tiina Kivelä, erityisohjaaja
puh. 050 - 3071 522
etunimi.sukunimi@pirko.fi

HAKEMUS TÄSTÄ

Opiskelupaikkoja voi tiedustella läpi vuoden.

Silta-Valmennusyhdistyksen valmentava ja kuntouttava koulutus

Pirkanmaan ammattiopisto ja Silta-Valmennusyhdistys järjestävät yhteistyössä työammatti- ja TAIKA-koulutusta. Lue lisää.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Sisko-Liisa Sillanpää puh. 050 441 8815


Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Sisko-Liisa Sillanpää puh. 050 441 8815Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma