> Hakeminen > Yhteishaku

Vuoden 2010 yhteishaku 0n 1.-19.3.2010

Ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan yhteishaussa ja noudatetaan opetusministeriön vahvistamia valintaperusteita, jotka on selostettu vuosittain ilmestyvässä Koulutusopas peruskoulun jälkeiseen koulutukseen -julkaisussa.

Yhteishaussa mukana olevien koulutuksien hakulomake täytetään Internetissä osoitteessa www.haenyt.fi. Voit hakea toisen asteen koulutukseen myös paperilomakkeella. Lähetä täytetty lomake osoitteeseen: Opetushallituksen ohjaus- ja neuvontapalvelut, PL 380, 00531 Helsinki.

Katso lisätietoja www.koulutusnetti.fi

Myös joustava haku sekä urheilijoiden haku sähköisesti osoitteessa www.haenyt.fi

Urheilijoitten hakemus tästä


Ohjeita yhteishakuun saat

- omalta opoltasi
- yhteishakuun kuuluvista oppilaitoksista
- työvoimatoimistojen koulutus- ja ammattitietopalveluista
- useista kirjastoista
- lääninhallituksista ja yhteishaun toimipisteistä
- internetistä, osoitteesta www.koulutusnetti.fi
Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma